Producció dels marcs d’interruptor de fusta d’alta gamma.

  • Disseny: Simon lighting
  • Treball realitzat: Marc de fusta
  • Año: 2016