Taula per presentació d'aliments en allistonat de faig. 

REF. L W H
101.HAN.200 200 150 19
101.HAN.300 300 200 19
101.HAN.400 400 250 19